MNE

Spoljna trgovina

Potpun nadzor i upravljanje svim carinskim, uvozno-izvoznim i tranzitnim postupcima.

Uvoz, izvoz

Programski paket ZZI rješenja za spoljnu trgovinu je namjenjen pripremanju, pregledanju, arhiviranju i podnošenju carinskih deklaracija i drugih dokumenata potrebnih pri izvođenju carinskih postupaka na uvoznoj i izvoznoj strani.

Paket omogućava unos, korigovanje i kontrolu podataka za izvođenje carinskih postupaka i elektronsku razmjenu poruka - elektronsko podnošenje. Pored ručnog unosa podataka, omogućava i automatsko pruzimanje podataka iz drugih informacionih sistema, kao i izvoz podataka za poslovni sistem korisnika.

Korisnicima su na raspolaganju ažurni šifarnici (Kodeks šifara iz Pravilnika o popunjavanju JCI-a, kursna lista, ...). Paket je integrisan sa podacima TARIC-a i posjeduje funkciju automatskog obračuna dažbina, koja radi brzo i pouzdano, bez obzira na broj naimenovanja carinske deklaracije.
Korisnici paketa mogu biti kako uvoznici i izvoznici (pojednostavljeni postupci), tako i njihovi zastupnici – špediteri.







Tranzit

Carinski tranzit koristimo za kretanje robe između dvije tačke jednog ili više carinskih područja. Omogućava privremeno odlaganje plaćanja carinskih dažbina koje nastaju pri uvozu, kao i izvođenje carinskih postupaka na odredištu robe, umjesto na ulasku robe u carinsko područje.

ZZI rješenje za izvođenje tranzitnih postupaka je namenjeno pripremi i razmjeni elektronskih tranzitnih dokumenata. Sistem omogućava pregledanje, unos i kontrolu preko Interneta, kao i elektronsku razmjenu poruka – elektronsko podnošenje.

Pored ručnog unosa podataka, moguće je i automatsko preuzimanje podataka iz postojećih informacionih sistema korisnika. 

  Zatvori Web stranice ZZI koristiti kolačiće kako bi pružili on-line usluge,
sisteme oglašavanja i funkcionalnosti koje bez njih ne bismo mogli pružiti.

Daljim korišćenjem web stranice, pristajete na korištenje kolačića
Ako ne želite kolačiće , možete ih isključiti u postavkama
Copyright, ZZI d.o.o., 2023