MNE

Aktuelno

Aktualne novosti i podrška iz svijeta ZZI.
21. 11. 2020

Konvencija o zajedničkom tranzitu

Uprava carina je u saradnji sa Privrednom komorom, u okviru IPA Projekta ''Podrška Upravi carina'', 19. i 20. novembra 2020.godine, organizovala radionice za privredne subjekte i poslovne banke na temu ''Konvencija o zajedničkom tranzitu - obezbjeđenje carinskog duga u tranzitnom postupku''. Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, Privredna komora je učešće na ovim radionicama obezbijedila i putem video linka, kako bi što više učesnika imalo priliku da se upozna sa benefitima Konvencije.
Radionice su bile namijenjene privrednim subjektima i poslovnim bankama koje učestvuju kao garanti odnosno davaoci bankarskih garancija za obezbjeđenje carinskog duga u tranzitnom postupku, radi upoznavanja sa predstojećim obavezama i novim procedurama rada. Takođe, imale su za cilj da učesnike bliže upoznaju sa Konvencijom o zajedničkom tranzitnom postupku, Novim kompjuterizovanim tranzitnim sistemom – NCTS-om, kao i sa Sistemom za upravljanje garancijama, koji je razvijen u okviru ovog projekta, a koji će koristiti i poslovna zajednica.
Realizacija Projekta, koji je u završnoj fazi, omogućiće sprovođenje tranzitnog postupka bez zadržavanja robe na granicama, što podrazumijeva elektronsku komunikaciju carinskih organa svih država Evropske unije i drugih država članica Konvencije o zajedničkom tranzitu (Velika Britanija, Norveška, Island, Švajcarska, Lihtenštajn, Turska, Sjeverna Makedonija i Srbija). Jedan od uslova za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji je i implementacija ovog sistema, koji će smanjiti troškove poslovanja i vrijeme obavljanja spoljnotrgovinskog prometa i dovesti do efikasnijeg sprovođenja tranzitnog carinskog postupka.
Predavač na radionicama je bio g-din Bosiljko Zlopaša, pomoćnik direktora hrvatske carinske službe, koji je detaljno i na slikovit i prijemčiv način objasnio značaj i benefite ovog sistema, sa osvrtom na iskustva hrvatske carine iz vremena pristupanja Republike Hrvatske Konvenciji, kao i kod uvođenja novih obezbjeđenja u bankarskom sektoru. Takođe, predstavio je i iskustva carinskih službi Republike Srbije i Sjeverne Makedonije u kojima je radio kao ekspert u NCTS projektima.
Imajući u vidu aktivno učešće i veliku zainteresovanost privrednog okruženja za održavanje radionica na ovu temu, Uprava carina će ovakve aktivnosti sprovoditi i u budućem periodu, u cilju daljeg pojednostavljenja procedura i povećanja efikasnosti i kvaliteta u pružanju usluga prema privrednim subjektima. Na ovakav način se značajno doprinosi stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja i unapređenju saradnje između carine i privrednih subjekata.

Preuzeto:Uprava Carina Crne Gore

Pošalji link prijatelju
  Zatvori Web stranice ZZI koristiti kolačiće kako bi pružili on-line usluge,
sisteme oglašavanja i funkcionalnosti koje bez njih ne bismo mogli pružiti.

Daljim korišćenjem web stranice, pristajete na korištenje kolačića
Ako ne želite kolačiće , možete ih isključiti u postavkama
Copyright, ZZI d.o.o., 2024